Thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng sẽ còn 15 ngày

Đình Sơn
Đình Sơn
06/07/2021 15:12 GMT+7

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết đã có văn bản gửi UBND TP kiến nghị giải quyết hồ sơ hợp thửa đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020.

Theo kiến nghị này, thời gian cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, năm 2018, UBND TP có ban hành quy định về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định cụ thể về thời gian giải quyết các thủ tục và thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan đến việc hợp thửa đất. Cụ thể, đối với hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì thuộc thẩm quyền giải quyết ký cấp sổ hồng của các quận, huyện. Thời gian giải quyết là 15 ngày. Văn phòng Đăng ký đất đai TP sẽ giải quyết các hồ sơ hợp thửa của tổ chức.
Nhưng thực tế phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thì thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở (cấp sổ hồng). Sau khi quận/huyện ký cấp sổ hồng xong mất 15 ngày, người dân muốn được cập nhật tài sản trên đất (nhà ở/công trình không phải nhà ở) thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai TP. Thời gian giải quyết là 15 ngày. Như vậy, tổng thời gian giải quyết phải mất 30 ngày.
Do vậy, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM kiến nghị thành phố cho phép Văn phòng đăng ký đất đai TP giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, trường hợp người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai TP thực hiện hai thủ tục ghép là hợp thửa đất và cấp sổ hồng.

Thời gian giải quyết hồ sơ hợp thửa, cấp sổ hồng được rút ngắn

Ảnh: Đình Sơn

Trường hợp người dân đề nghị tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp sổ hồng.
Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai TP cũng sẽ thực hiện luôn ba thủ tục ghép là hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp sổ hồng.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng kiến nghị thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết việc giải quyết hai thủ tục này cũng mất 25 ngày và qua hai cơ quan như trên. Chính vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất UBND TP cho Văn phòng đăng ký đất đại TP sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất để rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.