Hội nghị T.Ư 7 thảo luận 3 đề án quan trọng

1 Thanh Niên
Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 7 khóa XII dự kiến sẽ khai mạc vào sáng nay 7.5.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XII /// Ảnh: Chinhphu.vn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XII - Ảnh: Chinhphu.vn
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ảnh: Chinhphu.vn
Tại hội nghị lần này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận về các đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra, dự kiến T.Ư cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 6 đến Hội nghị T.Ư 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.
Dự kiến, Hội nghị T.Ư 7 sẽ làm việc một tuần, bế mạc vào ngày 12.5.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Thanh minh

Nguyễn Thanh minh

Muốn cải cách tiền lương cán bộ công chức, viên chức trước tiên phải đánh giá lại nhiệm vụ việc làm của cán bộ, viên chức. Ai làm việc gì phải phân công, gắn bó trách nhiệm rõ ràng nhiều cơ quan nhà nước... Chúng ta cần phải có một cơ quan kiểm tra, thanh tra thừơng xuyên độc lập không sợ cường quyền cũng như nể nang, bệnh sợ. Đồng thời trong công tác đánh giá cán bộ phải chính xác chứ cứ cả nể nhau thì cán bộ tốt hay xấu cũng đều hòan thành nhiệm vụ hết. Tôi đã từng làm cán bộ rất bức xúc....

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm