Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức

2 Thanh Niên Online

Kiểm toán Nhà nước sẽ được quyền truy cập, khai thác trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán được tăng thêm quyền truy cập vào dữ liệu điện tử của cơ quan, tổ chức /// Ảnh Ngọc Thắng Kiểm toán được tăng thêm quyền truy cập vào dữ liệu điện tử của cơ quan, tổ chức - Ảnh Ngọc Thắng
Kiểm toán được tăng thêm quyền truy cập vào dữ liệu điện tử của cơ quan, tổ chức
Ảnh Ngọc Thắng
Thông qua luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) chiều 26.11, Quốc hội đã bổ sung quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử cho Kiểm toán Nhà nước.
Quyền này, theo giải trình, tiếp thu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, là cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm toán, và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với ý kiến đại biểu, rằng việc truy cập, khai thác thông tin, trong đó có thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, bí mật cá nhân, đều phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đúng theo tinh thần Hiến pháp, luật Bảo vệ bí mật nhà nước, luật Giao dịch điện tử, luật Công nghệ thông tin, luật Căn cước công dân...
Vì vậy, dự thảo Luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua đã bổ sung cụm từ "việc truy cập phải tuân thủ quy định của pháp luật".
Khi thực hiện kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán được quyền truy cập, khai thác hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho thành viên đoàn kiểm toán truy cập, khai thác trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán dưới sự giám sát về phạm vi truy cập, khai thác của đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.
Việc truy cập dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, an toàn theo quy định của pháp luật.
Trưởng đoàn kiểm toán được ủy quyền truy cập cho thành viên đoàn kiểm toán, nhưng việc ủy quyền phải bằng văn bản, phải theo quy định của pháp luật và vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện công việc đã ủy quyền đó. Đồng thời, để xác định rõ phạm vi truy cập, tránh việc lạm quyền ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, dự thảo luật quy định chỉ được truy cập dữ liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán.
Ngoài nội dung trên, một trong những sửa đổi quan trọng khác là quy định các đối tượng có liên quan đến hoạt động kiểm toán. 
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán là có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.
Lần sửa đổi này, Luật cũng bổ sung quy định về quyền của đợn vị được kiểm toán, gồm: khiếu nại về hành vi của thành viên đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán, khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình; khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
Ngoài ra, đơn vị được kiểm toán có quyền khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định của luật Tố tụng hành chính.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trinh Cuong

Trinh Cuong

Thưa là : .." đều phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đúng theo tinh thần Hiến pháp, luật Bảo vệ bí mật nhà nước, luật Giao dịch điện tử, luật Công nghệ thông tin, luật Căn cước công dân" quá nhiều ràng buộc ...mà mình vẫn chưa hiểu hết được tại sao? Có khi không truy mà tự cập nhật lại thấy dễ hơn...Thanks TNOL
Nguyễn Lâm Khang

Nguyễn Lâm Khang

sử dụng face id để kiểm tra người đăng nhập

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bên trong một căn chòi giữ tôm tại xã Gia Hòa 2, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng /// PHẠM THU NGÂN

Ăn sương ngủ gió: Phận đời 'ẩn mình'

Nhiều người ở ĐBSCL ví nghề nuôi tôm nội đồng là tháng ngày 'ăn sương ngủ gió'. Nhiều người trong nghề xem con tôm là 'đầu cơ nghiệp' với bao niềm vui lẫn nỗi buồn, cũng đều từ con tôm...