Vinasun 'đại chiến' Uber, Grab: Ai chịu trách nhiệm nếu xác định có vi phạm?

16 Thanh Niên Online
Nếu việc dán các khẩu hiệu 'Yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam', 'Đề nghị dừng thí điểm Grap và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh’ được xác định là vi phạm, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Taxi Vinasun tại TP.HCM dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab
 /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG Taxi Vinasun tại TP.HCM dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab - ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Taxi Vinasun tại TP.HCM dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Doanh nghiệp hay tài xế taxi