Thông qua các chính sách đặc thù cho Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/11/2021 11:46 GMT+7

Sáng 13.11, trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Quốc hội đã thông qua các nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế

gia hân

Các chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua cho cả 4 địa phương bao gồm quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch…

Đối với Hải Phòng, nghị quyết của Quốc hội cho phép Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng.

Hằng năm, ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu cho Hải Phòng không quá 70% số tăng thu ngân sách T.Ư từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Nghị quyết cũng cho phép Hải Phòng được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án.

Hải PHòng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu này.

Hải Phòng cũng được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên cơ sở quy hoạch chung theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Hải Phòng được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với Nghệ An, Quốc hội cho phép tỉnh này vay từ các nguồn với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng.

Hằng năm, ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong thời gian 5 năm thực hiện nghị quyết.

Nghệ An cũng được tự quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, cũng giống như Hải Phòng, Nghệ An được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên cơ sở quy hoạch chung theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với Thanh Hóa, Quốc hội cho phép tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng.

Hằng năm, ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nghị quyết cũng cho phép Thanh Hóa được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án.

Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu này.

Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên cơ sở quy hoạch chung theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với Thừa Thiên - Huế, Quốc hội cho phép tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng.

Hằng năm, ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nghị quyết cho phép ngân sách địa phương được bố trí đầu tư tương ứng số thu phí thăm quan nộp vào ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư trùng tu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Khoản thu này không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách T.Ư với ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách T.Ư cho ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho phép thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.