thong-tu-40-2021

Doanh thu từ điện mặt trời dưới 100 triệu đồng/năm không cần đăng ký hộ kinh doanh

Doanh thu từ điện mặt trời dưới 100 triệu đồng/năm không cần đăng ký hộ kinh doanh

Đó là nội dung vừa được Sở Công thương TP.HCM hướng dẫn và có ý kiến đối với các quận huyện, TP.Thủ Đức và Tổng công ty Điện lực TP.HCM về vấn đề này.

Top