Năm 2022

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng
Kinh tế

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng

Trong 9 tháng đầu năm, do công tác quản trị biến động được thực hiện hiệu quả, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (Petrovietnam) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, về đích trước 4 chỉ tiêu quan trọng về tài chính, đặc biệt là nộp NSNN, đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Top