Cơ quan thuế

Thuế bỏ sót 'người giàu'?: Lập công ty để né thuế
Chính sách - Phát triển

Thuế bỏ sót 'người giàu'?: Lập công ty để né thuế

Trong khi toàn bộ mọi khoản thu nhập của người làm công ăn lương đều được cơ quan thuế nắm rất rõ thì nhiều YouTuber, TikToker, cá nhân kinh doanh có nhiều cách để chuyển doanh thu, né thuế.

Top