“Sao Mai” Thu Hằng làm mới nhạc cách mạng, phù hợp với thị hiếu người nghe trẻ  /// NSCC

Kể lịch sử bằng âm nhạc

06:58 23/12/2020 4

Nhạc sĩ Việt Anh cùng ca sĩ Thu Phương đang thực hiện dự án âm nhạc Nam Phương hoàng hậu, được ấp ủ từ 4 năm trước.