Thương Tín

Sắp xếp lại lực lượng công an chính quy cấp xã tại Hà Nội
Thời sự

Sắp xếp lại lực lượng công an chính quy cấp xã tại Hà Nội

Sau 2 năm triển khai phân công công an chính quy về xã, Công an TP.Hà Nội đang sắp xếp lại lực lượng này để đảm bảo hợp lý khoảng cách từ nhà đến cơ quan, giảm khó khăn về đi lại, tăng chất lượng công tác.

Top