Sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc

Sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc

06:38 19/07/2022 0

Việt Nam - Lào tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Để người nông dân an tâm làm giàu

Để người nông dân an tâm làm giàu

07:31 20/01/2022 1

Ngày 19.1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26).