chương trình hài

'Xóm Hóm'

'Xóm Hóm'

0
Xóm Hómchương trình hài, được thể hiện dưới dạng tiểu phẩm, phản ánh bức tranh xã hội mang tính châm biếm đả kích, bên cạnh đó đề cao cái đẹp và nhân rộng trong cộng đồng những giá trị nhân văn sâu sắc.