sadeco
Không xây được nhà vì... đường dây cáp

Không xây được nhà vì... đường dây cáp

1
Mọi khâu chuẩn bị xây dựng nhà đã hoàn tất nhưng vì bó dây cáp của nhiều đơn vị bắc ngang, lấn chiếm không gian của miếng đất mà việc xây dựng đành gác lại.