Tôn vinh

Lazada tôn vinh nhà bán hàng nữ xuất sắc khu vực Đông Nam Á
Kinh tế

Lazada tôn vinh nhà bán hàng nữ xuất sắc khu vực Đông Nam Á

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Tập đoàn Lazada đã công bố Giải thưởng Những người Phụ nữ Tiên phong (Lazada Forward Women Awards) năm 2021 khu vực Đông Nam Á.

Top