Tổng bí thư: 'Công an tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, làm việc bất chính'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/06/2022 17:32 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức, cá nhân phạm tội

Ngày 17.6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

nhật bắc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng công an có vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng công an đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và Ban Nội chính T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, "đánh đúng, đánh trúng" nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội, tạo sức cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng chỉ rõ, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược có nơi, có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa chuẩn xác; luật pháp về an ninh, trật tự chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu; giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý.

Do đó, Tổng bí thư cho biết, Bộ Chính trị khóa XIII quyết định ban hành Nghị quyết số 12 với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng bí thư cho biết, Bộ Chính trị nhấn mạnh về nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân.

"Sự lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng", Tổng bí thư nêu rõ.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, nội dung có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết 12 là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an.

Cơ bản giữ ổn định bộ máy Bộ Công an như hiện nay

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngoài tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, quân đội và công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh kiếm" và "lá chắn", là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hoà bình, ổn định, phát triển đất nước.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XIII diễn ra ngày 17.6

nhật bắc

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, cần chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia giỏi.

Tổng bí thư lưu ý phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tổng bí thư cũng đề nghị lực lượng công an tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo phương châm "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Cơ bản giữ ổn định tổ chức bộ máy của Bộ Công an như hiện nay; tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động do thực tiễn yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương.

Tổng bí thư cũng lưu ý đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân.

Tổng bí thư yêu cầu: "Tăng cường kiểm tra, giám sát để công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh; không được, tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.