Ảnh minh họa: Shutterstock

Bí mật của cánh… đàn ông

0
Viết chuyện đàn ông nhưng để cho đàn bà đọc. Đàn bà thường chân thành hơn trong việc này, ít nhất họ coi đây như một thứ vũ khí phòng thân, càng thêm nhiều vũ khí càng có nhiều chiêu để triển khi cần.