Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

0
Chỉ cần cha mẹ cùng tập làm quen chữ viết với con và chuẩn bị tâm lý chu đáo là trẻ đủ tự tin khi vào học lớp 1.
Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1

Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1

0
Mối quan tâm của nhiều phụ huynh là chuẩn bị như thế nào để khi vào lớp 1, trẻ sẽ không gặp khó khăn trong quá trình chuyển tiếp dẫn đến tình trạng sốc học đường.