Phần đầu robot Ai-Da /// Ảnh: Reuters

Khám phá robot nghệ sĩ độc đáo Ai-Da

09:25 12/02/2019 0

Liệu robot có thể sáng tạo không? Chủ phòng trưng bày ở Anh, ông Aidan Meller, kỳ vọng có thể trả lời câu hỏi này bằng Ai-Da, “nghệ sĩ robot siêu thực AI” đầu tiên trên thế giới.