Trường hợp nào giảng viên được tính hệ số trình độ tiến sĩ dù chưa có bằng?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/02/2023 15:14 GMT+7

Giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I được tính hệ số như giảng viên có trình độ thạc sĩ; có bằng chuyên khoa cấp II được tính hệ số như giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Đó là một trong những nội dung về giảng viên trong việc xác định năng lực đào tạo ĐH của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 03 (tháng 1.2022) ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra.

Theo đó, quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo được điều chỉnh là mỗi giảng viên của cơ sở đào tạo được xếp vào một hoặc nhiều ngành đào tạo ở trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo phù hợp về chuyên môn với học phần, môn học mà giảng viên đó tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo của ngành đó.

Sửa quy định về giảng viên trong việc xác định năng lực đào tạo đại học   - Ảnh 1.

Một giảng viên có thể được xếp vào nhiều ngành đào tạo

H.A

Trường hợp một giảng viên được sắp xếp vào nhiều ngành đào tạo thì cơ sở đào tạo phải xác định cụ thể tỷ trọng tham gia của giảng viên đó đối với từng ngành nhưng đảm bảo tổng tỷ trọng của mỗi giảng viên không vượt quá 100%.

Dự thảo cũng nêu rõ, số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 10% tổng số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo. Riêng các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật và các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ ĐH, số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 40% số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo.

Đối với ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ ĐH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao gồm: máy tính và công nghệ thông tin, lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân... giảng viên thỉnh giảng được xác định bao gồm cả các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý là những người lao động có bằng tốt nghiệp trình độ ĐH cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành tham gia đào tạo, đồng thời có từ 5 năm trở lên về kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp tại doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp gắn với ngành và lĩnh vực đào tạo làm giảng viên trợ giảng và được tính hệ số theo quy định.

Đối với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ thạc sĩ; giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính hệ số như giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.