Từ 10.9, áp dụng quy định mới về nhập khẩu ô tô mục đích phi thương mại

Hoàng Cường
Hoàng Cường
31/07/2022 08:01 GMT+7

Từ ngày 10.9.2022, trình tự thủ tục thông quan ô tô cũng như xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại sẽ phải thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 45/2022 vừa được Bộ Tài chính ban hành, đồng thời thêm chế tài xử lý vi phạm.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 45/2022/TT-BTC với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Từ ngày 10.9, trình tự thủ tục thông quan ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại có nhiều điểm mới

Trần Hoàng

Trong đó, hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu phương tiện được quy định cụ thể, chi tiết hơn và kèm theo các chế tài xử lý nếu vi phạm về quá thời hạn khai bổ sung xác định giá trị hải quan, vi phạm về bảo quản hàng hóa, thời hạn nộp giấy chứng nhận đăng kiểm...

Cụ thể, hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu phương tiện gồm các giấy tờ như tờ khai, vận đơn hoặc chứng từ, giấy đăng ký kiểm định, giấy ủy quyền… bản giấy hoặc nộp qua phương thức điện tử theo mẫu quy định.

Bên cạnh đó, người làm thủ tục thực hiện khai hải quan tại Chi cục Hải quan qua hình thức điện tử hoặc trực tiếp và chịu trách nhiệm bảo quản xe tại địa điểm được phép đưa về bảo quản 30 ngày để chờ kết quả kiểm tra xe của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (cơ quan đăng kiểm).

Hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu phương tiện được quy định cụ thể, chi tiết hơn

Trần Hoàng

Trong 8 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu đủ cơ sở xác định hàng kê khai chưa phù hợp thực tế, cơ quan hải quan ban hành thông báo giá trị hải quan. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo trị giá hải quan, nếu người kê khai không bổ sung, Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan đủ điều kiện để được đưa hàng về bảo quản theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, , Chi cục Hải quan phải theo dõi kiểm tra. Khi có kết quả đăng kiểm phương tiện, Chi cục Hải quan yêu cầu người kê khai hải quan thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan không tiến hành tiếp thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai hải quan không chấp hành quy định về bảo quản hàng hóa…Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra việc mang hàng về bảo quản. Nếu người khai hải quan không lưu giữ xe tại địa điểm đã đăng ký bảo quản thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Thanh Đoàn

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô) và giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy ) của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cơ quan đăng kiểm - PV). Khi nhận được giấy chứng nhận đăng kiểm (bản điện tử, bản giấy), cơ quan hải quan sẽ kiểm tra đối chiếu với thực tế.

Trường hợp có sự khác biệt dẫn đến làm thay đổi trị giá hàng hóa thì cơ quan hải quan xác định lại trị giá hải quan và thông báo cho người khai thủ tục. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo trị giá hải quan, nếu người khai không kê khai bổ sung, cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có).

Quy định mới về nhập khẩu ô tô mục đích phi thương mại sẽ có hiệu lực từ ngày 10.9.2022

Thanh Đoàn

Trường hợp người khai hải quan nộp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng thời hạn quy định (quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản), cơ quan hải quan sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm, trừ trường hợp người khai hải quan có lý do khách quan được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận. Trường hợp bị hải quan xử lý, sau khi người khai hải quan chấp hành quyết định xử lý, mới tiếp tục thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 45/2022 là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trở lên theo lời mời của cơ quan nhà nước Việt Nam. Thông tư 45/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 10.9.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.