Đăng kiểm

Bắt nữ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 84-02D Trà Vinh
Thời sự

Bắt nữ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 84-02D Trà Vinh

Nữ giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D Trà Vinh cùng 2 thuộc cấp bị bắt giữ vì cáo buộc làm sai lệch hơn 11.500 hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới.

Top