Sơn và mẹ - bà Nguyễn Thị Thắng	 /// Ảnh: Phạm Đức

Người lính trẻ nghĩa tình

0
Nhiều người đến Phòng Chính trị, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) để ý thấy binh nhất Nguyễn Hữu Sơn mê mải với công việc trong giờ hành chính, lúc nghỉ ngơi thì tất bật tăng gia, dọn dẹp, hậu cần...