Vắc xin phòng Covid-19

Chuyên gia tư vấn về kháng thể đơn dòng dự phòng Covid-19
Khỏe đẹp mỗi ngày

Chuyên gia tư vấn về kháng thể đơn dòng dự phòng Covid-19

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới, kháng thể đơn dòng của AstraZeneca được xem như niềm hy vọng để bảo vệ khẩn cấp người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng không thể tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Top