Món há cảo truyền 4 đời của người Hoa gốc Quảng Tây
Tiệm mì gia truyền gốc Triều Châu quận 4
Độc đáo cháo Tiều 75 năm tuổi ở Sài Gòn