Cảnh sát tóm gọn 25 người tụ tập đánh bạc trong miếu
Sập bẫy "bát tàng hình", trấn lột nhóm xóc đĩa bịp