Tổng thống Trump và Thủ tướng Johnson - những nhân tố 'khó lường' tại hội nghị G7
Việt Nam không phải đất lành cho lãnh đạo nữ?
Nữ biên tập viên BBC từ chức vì mức lương bất bình đẳng