Nhiều nơi ở Bình Dương bối rối trong ngày đầu cách ly toàn xã hội