Tài xế vào ăn cơm, xe khách đậu bên ngoài quán cháy trơ khung