Tránh xe cuốc, người phụ nữ bị xe ben cán chết
Lần thứ 3 dùng mìn phá sập địa đạo khai thác thiếc
Đại công trường thiếc lậu trong rừng đầu nguồn
Đường chắn đầm Lăng Cô uy hiếp làng chài