Gần 4 thập kỷ quán sữa đậu nành nóng Đà Lạt
Bánh rán bi Ô Quan Chưởng, Hà Nội