Nín thở dọn rác ở dòng kênh đen như mực giữa Sài Gòn
Người nghệ sĩ 40 năm yêu nghề xiếc quên bản thân mình