Đậm đà hương vị bánh mì khô bò 12.000 đồng phường Đa Kao, quận 1