Noo Phước Thịnh nói về chiến thắng của Ali Hoàng Dương
Ali Hoàng Dương không ngại ‘núp bóng’ Thu Minh
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');