“Hố tử thần” nuốt ao, ruộng, uy hiếp nhà dân
Đến Nhà Trắng cũng bị 'sa lầy'
Hố tử thần "nuốt" 3 xe xuống lòng đất