Cậu bé suốt đời sống bằng máu của người khác
Rụng rời với gương mặt đầy máu vì chấn thương của Rooney