Bài tập tăng sức đề kháng hỗ trợ chống dịch Covid-19
“Chàng trai” mang tên Nguyễn Thị Trang