Đà Nẵng nhiễm mặn đỉnh điểm, người dân chắt chiu từng giọt nước