Quách Ngọc Ngoan bật mí về mối quan hệ với Phượng Chanel
Lê Phương chính thức lên xe hoa với Trung Kiên