Người đàn ông đeo 100 cây vàng đứng… bán ốc
Về đất Mũi đi bắt ốc len