Người Trung Quốc làm giả thẻ visa để chiếm đoạt tài sản lãnh án