Tô Văn Vũ tài năng nhưng cần kiên nhẫn thuyết phục HLV Park