Việc định giá đất ở TP.HCM còn lỏng lẻo, phó mặc cho đơn vị tư vấn

Trung Hiếu
Trung Hiếu
03/10/2019 06:02 GMT+7

UBND TP.HCM đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục những yếu kém trong khâu định giá đất để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 2.10, UBND TP.HCM có báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án ở TP.
Theo số liệu thống kê, đến nay TP đã duyệt giá bồi thường 259 dự án, chiếm khoảng 53% so với 490 dự án mà UBND quận, huyện đề xuất.
Việc duyệt giá bồi thường ở TP thời gian qua còn chậm do các đơn vị liên quan chưa thực hiện đúng nội dung hướng dẫn của Sở TN-MT tập trung vào những nội dung: Việc thu thập thông tin đối với hồ sơ chuyển nhượng nhà đất còn hạn chế và không phản ánh đúng giá trị giữa hợp đồng và giá thực tế chuyển nhượng, đặc biệt đối với loại đất nông nghiệp.
Các chủ đầu tư, UBND quận, huyện còn chậm rà soát chứng thư, cân đối giá nhà đất còn lỏng lẻo, chủ quan hoặc phó mặc cho đơn vị tư vấn, không nêu chính kiến. Sự phối hợp giữa các phòng ban còn chậm, phổ biến nhất là còn giao phó mảng công tác này cho ban bồi thường giải phóng mặt bằng, trong khi theo chức năng, nhiệm vụ của ngành thì phải do phòng TN-MT của quận, huyện chịu trách nhiệm tham mưu chính. Ngoài ra một số quận, huyện bị áp lực từ phía người bị thu hồi đất đã đề xuất giá quá cao để hy vọng người dân đồng thuận, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Quận, huyện còn tuyệt đối hóa giá thị trường nên đề xuất giá trên cơ sở một số thông tin giao dịch có tính đột biến (cao) mà bỏ qua quy định của Thông tư 36/2014 (theo đó giá đất giao dịch phải có tính phổ biến) và việc cân đối các điều kiện kinh tế của địa phương nên phải điều chỉnh lại đơn giá nhiều lần cho phù hợp quy định. Hầu hết các đơn vị tư vấn không tha thiết với công tác định giá nên một số quận, huyện phải chọn đơn vị tư vấn hạn chế về năng lực…
Trước thực tế như trên, UBND TP đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục những yếu kém đã nêu nhằm góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
TP đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng, đặc biệt là phương pháp xác định giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để đề xuất T.Ư sửa đổi bổ sung luật, nghị định, thông tư cho phù hợp với tình hình của TP.HCM…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.