Sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc

Sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc

06:38 19/07/2022 0

Việt Nam - Lào tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.