SWM G01 2019 có thiết kế sắc sảo
BAIC Q7 có ngoại hình giống xe sang làm "hấp dẫn" giới đạo chích