Toyota Vios bán hơn 11.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2020
Sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh số bán Mitsubishi Xpander đạt 5.883 xe