Cuộc chiến xe ga tại thị trường Việt Nam đang ngày càng khốc liệt