Hỗ trợ chậm, lãi vay tăng nhanh

Hỗ trợ chậm, lãi vay tăng nhanh

04:20 07/07/2022 0

Gói hỗ trợ lãi suất 2% chưa đến tay doanh nghiệp, tiểu thương và cá nhân kinh doanh thì trên thị trường, lãi vay đã tăng khá mạnh. Với thực trạng này, ngay cả khi được áp dụng, lãi vay thực tế không giảm hoặc giảm không đủ so với mục tiêu ban đầu.