amp

Phát loa kêu gọi người dân ở Khulna, Bangladesh sơ tán tránh bão Amphan /// AFP

Siêu bão đe dọa Ấn Độ, Bangladesh

0
Giới chức miền đông Ấn Độ hôm qua sơ tán hơn 300.000 dân khỏi khu vực ven biển, trước khi siêu bão Amphan dự kiến đổ bộ vào vịnh Bengal vào ngày 20.5.