Ớt /// Shutterstock

Ăn cay: Có lợi ích và rủi ro gì?

14:52 13/02/2021 0

Cơ thể con người phản ứng với thức ăn cay một cách rõ rệt: bị chảy nước mắt, nước mũi, cảm giác cay ở lưỡi và tai thì bừng đỏ.