/// Shutterstock

Cách biệt tuổi tác quá lớn không tốt cho hôn nhân?

3
Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có xu hướng cảm thấy hài lòng hơn trong cuộc sống hôn nhân với bạn đời kém tuổi, nhưng theo một cuộc nghiên cứu mới đây, sự hài lòng phai nhạt dần qua thời gian.
/form>